Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 23.10.2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów stacjonarnych, rutera z modemem oraz pendrive dla Stacji Naukowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach k/Bochni

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 03.11.2008, godz. 11:00

     Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03