Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń sprzętu komputerowego dla WFAiIS UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dziesięciu części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/555/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10.10.2013r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 23.10.2013r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 25.10.2013r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.9.2013, 2013/S 184-317371 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25.10.2013r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 31.10.2013r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 05.11.2013r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 08.11.2013r. )

  04.11.2013r., godz. 10:00 15.11.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach od 1 do 10

   Ogłoszenie z dnia 18.01.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03