Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 23.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dysków zewnętrznych oraz kieszeni zewnętrznych do dysków twardych dla potrzeb Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/415-417/2013

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 02.10.2013r. godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03