Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dn.23.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przełączników sieciowych (switchy) dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/580/2013)

  •  Do Pobrania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

     Termin składania ofert: Termin składania ofert: 01.10.2013 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03