Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie nagrywania wykładów wygłoszonych w trakcie studiów podyplomowych Prawa Medycznego wraz z obróbką, konwersja, hostingiem, zamieszczaniem na stronie i obsługą strony internetowej. Nr sprawy CRZP/UJ/598/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 02.10.2013 r. godz. 09:00

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03