Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania modernizacji instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz instalacji zasilania awaryjnego kotłowni, w zespole szklarni Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/552/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 26.09.2013r. )

  10.10.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 31.10.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03