Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłsozenie z dnia 24.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/581/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 2.10.2013r. 9:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłsozenie o udzieleniu zamówienia.

   Zawiadomienie o ponownym wyborze i unieważnieniu postępowania w cz.1

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia )


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03