Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących rozbudowy pergoli z przeznaczeniem na garaże i boksy śmietnikowe, na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/488/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10.10.2013r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10.09.2013r. Kolejne )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.10.2013r. )

  14.10.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 25.10.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03