Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu platform antywibracyjnych pod aparaturę i urządzenia naukowo-badacze z wyposażeniem, dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/156/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 21.10.2013r. Uwaga:  )

  08.11.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o wyniku (unieważnieniu) postępowania

   Notification of the result (cancellation) of the Public Procurement Procedure


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03