Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikrokalorymetru różnicowego DSC o wysokiej czułości dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/557/2013.

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.10.2013 r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 03.10.2013 r. o zmianie ogłoszenia nr 394388 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 )

   Uwaga: Pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.10.2013 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 07.10.2013 r. )

  08.10.2013 r., godz. 10:00 10.10.2013 r., godz. 11:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 18.10.2013 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03