Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłsozenie z dnia 30.09.2013r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/479/2013powt.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 8.10.2013r. 9:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03