Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 01.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy siatek dyfrakcyjnych w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/518/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik do SIWZ

  Specification of Essential Terms and Conditions

  Enclosure to the Specification of Essential Term and Conditions

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.10.2013r. )

   Uwaga: QUESTIONS AND ANSWERS, EXPLANATIONS TO THE SETCPP from 14.10.2013 )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 14.10.2013r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 396504 - 2013 data 01.10.2013 r. )

  16.10.2013r., godz. 10:00 31.10.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o wyniku (unieważnieniu) postępowania

   Notification regarding cancellation of procedure


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03