Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 29.10.2008r. o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy piezoelektrycznego systemu pozycjonującego do podwójnego patch clamp wraz ze zmotoryzowaną platformą translacyjną dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul.Ingardena 6. Nr sprawy: CRZP/UJ/347/2008


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03