Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem przy budowie obiektu Wydziału Prawa i Administracji UJ, zlokalizowanego przy ul. Krupniczej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/596/2013.

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10.10.2013r. )

  14.10.2013r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 30.10.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03