Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i sukcesywną dostawę preparatów chemicznych do automatów czyszczących dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ) Nr sprawy CRZP/UJ/476/II/2013


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03