Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.10.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mikroskopu prostego do elektrofizjologii z torem wizyjnym do pracy w podczerwieni i fluorescencji diodowej dla IZ UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/390/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 12.11.2008, godz.10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 17.11.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03