Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektorów multimedialnych dla jednostek UJ w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.Nr sprawy: CRZP/UJ/586-588/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 15.10.2013 r., godz. 12:00

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu postępowania

   ZAWIADOMIENIE o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w zakresie części pierwszej przedmiotu zamówienia

   Ogłoszenie z dnia 10.01.2014 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03