Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 08.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu kompletnej radiolinii cyfrowej dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/330/2013)

 •  Do Pobrania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  16.10.2013 r., godz.10:00 22.10.2013 r., godz.10:00 25.10.2013 r., godz.10:0031.10.2013 r., godz.10:00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert )

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Zawiadomienie o kolejnym przedłużeniu terminu składania ofert )

   Uwaga: Odpowiedzi na pisma wraz z modyfikacją SIWZ )

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03