Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.10.2013 r. o o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do modyfikacji sieci komputerowej w Bursie Jagiellońskiej.Nr sprawy: CRZP/UJ/574/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  17.10.2013 r., godz. 11:00 22.10.2013 r., godz. 11:00

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 10.10.2013 r. o zmianie ogłoszenia )

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - tekst ujednolicony z dnia 10.10.2013

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03