Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań dodatkowych w modelach in vitro i in vivo dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy. Nr sprawy CRZP/UJ/616/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 17.10.2013 r. godz 09:00

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03