Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/582/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.10.2013 r. )

   Uwaga: Pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 15.10.2013 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 17.10.2013 r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 17.10.2013 r. o zmianie ogłoszenia nr 413294 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013 )

  18.10.2013 r., godz. 10:00 22.10.2013 r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie z 13.11.2013 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03