Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłsozenie z dnia 14.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/655/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Modyfikacja do SIWZ z dnia 21.10.2013r.  )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 21.10.2013r. o zmianie ogłoszenia  )

  22.10.2013r. 9:00 25.10.2013r. godz. 9:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03