Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy raportu oceniającego możliwości komercjalizacji wyników projektu dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Nr sprawy CRZP/UJ/644/2013

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 23.10.2013 r. godz. 09:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03