Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenia z dnia 16.10.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie rozbudowy systemu do głosowania (zakup 150 pilotów, odbiornika, 1 klucza oraz 4 walizek). Nr sprawy CRZP/UJ/651/2013

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 24.10.2013 r. godz. 09:00

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03