Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr 412,413/2008)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 07.11.2008 r., godz. 10.00

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03