Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.10.2013r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy maszyn i urządzeń do obróbki mechanicznej z przeznaczeniem na wyposażenie warsztatu mechanicznego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/317,497/2013

 •  Termin składania ofert: 27.11.2013r., godz. 11:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik B do SIWZ - kalkulacja ceny oferty

  Ogłoszenie z dnia 04.11.2013r. przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejsiej o zmianie treści ogłoszenia w pkt. VI.3.3)

  Pytania i odpowiedzi

  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w części IX

  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w części X oraz w części XI

  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w części I,II,IV,V,VI,VII

  Informacja o wyniku postępowania w częsci VIII

  Informacja o unieważnieniu postępowania w części III

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części VIII  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03