Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń parteru oraz robót budowlanych w podworcach budynku UJ, przy ul.Czapskich 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/609/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 24.10.2013r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 28.10.2013r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29.10.2013r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 30.10.2013r. )

  04.11.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Korekta zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 03.12.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03