Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2013r. o przetragu nieograniczonym w zakresie wykonania usługi wdrożenia i utrzymania nowych funkcjonalności w module FI Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/642/2013. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  27.11.2013r., godz. 12:0002.12.20123r. gdz. 12:00 04.12.2013r. godz. 11:00

  Modyfikacja SIWZ

  Pytania i odpowiedzi

  Pytania i odpowiedzi

  Pytania i odpowiedzi

  Wyjaśnienia SIWZ

  Treść ogłoszenia przekazana do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej o zmianie terminu składania ofert

  Informacja o zmianie terminu składania i owarcia ofert

  Treść ogłoszenia przekazana do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

  Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o zmianie terminu składania i otwracia ofert na dzień 02.12.2013r.

  Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o zmianie terminu składania i otwracia ofert na dzień 04.12.2013r.

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03