Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, tj. komputerów przenośnych typu ultrabook o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy CRZP/UJ/534-535/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Termin składania ofert: 25.10.2013r., godz. 11:00, 28.10.2013r., godz. 11:00

   Uwaga: Zmiana treści SIWZ, a ściślej opisu przedmiotu zamówienia )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 22.10.2013r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 23.12.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03