Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania napraw systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z pomiarami w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmieszczonych na terenie miasta Krakowa, nr sprawy CRZP/UJ/547/2013

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 31.10.2013r., godz. 09:00

     Do Pobrania: Przedmiar robót

     Informacja o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03