Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.10.2013r. o przetragu nieograniczonym wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na wdrożeniu nowych funkcjonalności w obszarze HR ( z prawem opcji) Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/ 643/2013 . Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 04.12.2013r. godz. 11:00

  Modyfikacja SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ )

  Treść ogłoszenia przekazana do publikacji do Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

  Miodyfikacja ogloszenia i SIWZ

  Ogłoszenie z dn. 05.11.2013r. o zmianie ogłoszenia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi )

  Treść ogłoszenia o zmianie terminu wykonania zamówienia przekazana do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

   Uwaga: Modyfikacja w zakresie terminu wykonania zamówienia )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi )

  Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o zmianie terminu wykonania zamówenia.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ )

  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03