Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę: maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej, narzędzia elektromechaniczne, narzędzia ręczne, stoły spawalnicze, stoły warsztatowe, szafki warsztatowe, regały magazynowe, skrzynki narzędziowe, zestawy narzędzi, stacje i narzędzia do lutowania, wózki transportowe, żuraw przejezdny i inny drobny sprzęt oraz ploter laserowy dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/302-303,489,490-493/2013

 • 04.12.2013r. godz. 13:00 09.12.2013r. godz. 13:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik B do SIWZ - kalkulacja ceny oferty

  Załącznik C - ploter laserowy - opis

  Treść ogłoszenia przekazana do publikacji do Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiany terminu wykonania zamówienia w części 15 (ploter laserowy)

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu wykonania zamówienia w części XV (ploter laserowy) oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert )

  Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dzienika Urzędowego Unii Europejskiej o zmianie terminu wykonania zamówenia w części XV oraz o zmianie terminu składania i otwracia ofert

  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w części XV oraz unieważnieniu postępowania w części I,II,III,IV,V,VI,VII oraz IX

  Informacja o wyniku postępowania w częsci VIII, X, XI, XII

  Informacja o unieważnieniu postępowania w części XIII i XIV

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części X, XI, XII oraz XV

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części VIII


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03