Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 04.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób i towarów dla potrzeb Klubu Uczelnianego AZS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/410/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 14.11.2008, godz.11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 17.11.2008r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03