Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki kolorowej dla Wydziału Historycznego. Nr sprawy: CRZP/UJ/664/2013

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 05.11.2013 r., godz. 9:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 9.01.2014 r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03