Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/624/2013

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 30.10.2013r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.11.2013r. )

  08.11.2013r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 19.11.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03