Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. . Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/670/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ - po modyfikacji 31.10.2013 r.

   Termin składania ofert: 07.11.2013 r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  ZAWIADOMIENIE o ponownym wyborze ofert najkorzystniejszej w cz. 14 przedmiotu zamówienia

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03