Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pakietów licencji oprogramowania Matlab oraz Simulink w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/665/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  12.11.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 20.11.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03