Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 04.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w 2009 roku dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/414/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik nr 1 do SIWZ

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 14.11.2008, godz.12:0017.11.2008, godz.12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Do Pobrania: Pren. pol. UJ 2009 - SKARBNICA

   Do Pobrania: Pren. pol. UJ 2009 - GARMOND

   Do Pobrania: Pren. pol. UJ 2009- RUCH

   Do Pobrania: Pren. pol. UJ 2009 - brak dostawcy

   Ogłoszenie z dnia 09.12.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03