Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 30 października 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/638,662,663/2013

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 08.11.2013r, godz.09:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz 2 i3

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.1 i unieważnieniu


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03