Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/669/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ z 06.11.2013 r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z 06.11.2013 r. o zmianie ogłoszenia nr 443750-2013 z 30.10.2013 r. )

  07.11.2013 r., godz. 11:00 08.11.2013 r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie z 28.11.2013 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03