Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 31.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę netbooka dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/529/2013)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 08.11.2013 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03