Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 04.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/515/2013

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 13.11.2013 r., 9:00

     ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 13.12.2013 r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03