Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.11.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 13.11.2008 r., godz. 10.00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o wpłynięciu protestu

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03