Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 04.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy narzędzi na potrzeby wyposażenia warsztatów mechanicznych i laboratoriów w synchrotronie Solaris, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/645/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 05.11.2013r. )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 12.11.2013r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 12.11.2013r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 231077 - 2013 data 04.11.2013 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 13.11.2013r. )

  13.11.2013r., godz. 10:00 19.11.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 02.12.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03