Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 07.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury kontrolno-badawczej celem doposażenia istniejącej pracowni mikroskopii elektronowej skaningowej, wraz z wyposażeniem oraz montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu, dla ING WBiNoZ Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/422/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 16.12.2008, godz.10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 30.12.2008r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03