Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie – Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/682/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 19.11.2013 r., godz. 09:00

   Do Pobrania: Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 15.11.2013 r.

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 11.12.2013 o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03