Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy frontendu w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/608/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  Enclosure A to the SETCPP

   Do Pobrania: Plik .DWG

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 20.11.2013r. )

   Uwaga: Modification from 20.11.2013 to the SETCPP  )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 20.11.2013r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 238439 - 2013 data 12.11.2013 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29.11.2013r. )

   Uwaga: QUESTIONS AND ANSWERS, EXPLANATIONS TO THE SETCPP from 29.11.2013 )

  Termin składania ofert: 27.11.2013r., godz. 10:00 10.12.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Result of the procedure

   Ogłoszenie z dnia 21.01.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03