Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07-11-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i sukcesywnej dostawy 250 000 litrów oleju opałowego dla potrzeb kotłowni Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/415/08

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 17.11.2008, godz. 11:00 24.11.2008, godz. 11:00

   Uwaga: (Modyfikacja SIWZ) )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Informacja o rozstrzygnięciu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03