Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 13.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy inkubatorów dla Instytutu Zoologii UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, które jest finansowane na podstawie grantu NCN nr 2012/07/B/NZ9/01326. Nr sprawy: CRZP/UJ/680-681/2013

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 21.11.2013 r., godz. 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03