Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 14.11.2013r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooka do zaawansowanych obliczeń naukowych i prac graficznych -2 sztuki dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie ul.R.Ingardena 3, Nr sprawy CRZP/UJ/698/2013

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 25.11.2013r, godz.09:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 09.12.2013 r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03